Medicijnprijzen en vergoedingen – Apotheek Copenhaege – Vlaardingen

Apotheek Copenhaege

Kopenhagenlaan 5 3137 NP Vlaardingen Tel:010-4740800

Medicijnprijzen en vergoedingen

2024

De prijs van een medicijn

De prijs van een medicijn is opgebouwd uit verschillende componenten:
• De materiaalkosten. Dit zijn de kosten van het medicijn zelf. Deze kosten worden iedere maand landelijk vastgesteld en zijn overal in Nederland hetzelfde.
• Het aflevertarief voor de apotheek. Voor het werk dat in de apotheek gedaan wordt (o.a. het klaarmaken van uw medicijn en het uitvoeren van belangrijke controles) krijgt de apotheek per medicijn een vaste vergoeding. Deze vergoeding wordt door uw zorgverzekeraar vastgesteld en kan bij iedere zorgverzekeraar anders zijn. Bij de meeste zorgverzekeraars ligt dit bedrag rond de 8 euro per medicijn per aflevering.
Wanneer u voor de allereerste keer een medicijn krijgt dan is dit bedrag hoger, ongeveer 14 tot 16 euro. Bij een zogenaamde ‘eerste verstrekking’ is de apotheek namelijk wettelijk verplicht extra informatie over het medicijn te geven (het ‘begeleidingsgesprek’). U dient geïnformeerd te worden over de werking en eventuele bijwerkingen. Het gebruik moet toegelicht worden en er moet een bijsluiter meegegeven worden. Omdat de apotheek wettelijk verplicht is deze informatie te geven is het niet mogelijk om deze informatie te weigeren.
• De BTW. Voor medicijnen geldt een BTW van 9%.
• De clawback-korting. De prijs van ieder medicijn wordt verminderd met een vaste korting van 4 tot 6% met een maximum van 5 tot 7 euro (afhankelijk van uw zorgverzekeraar). Deze korting is bedoeld als compensatie voor de kortingen die apotheken ontvangen bij de inkoop van medicijnen.

Uw zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk wat de exacte prijs van een medicijn is. De apotheek kan de prijs van medicijnen uit het basispakket niet aanpassen.

Het ‘eigen risico’

Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat u de eerste 385 euro aan zorg uit het basispakket zelf betaalt. De kosten van de huisarts vallen hier niet onder, maar de kosten van medicijnen wel.
Omdat wij als apotheek niet weten wanneer het eigen risico volledig betaald is (iemand kan bij verschillende zorgverleners geweest zijn), wordt het eigen risico door uw zorgverzekeraar in rekening gebracht, en dus niet door de apotheek.

Vergoeding merkmedicijnen

Als een fabrikant een nieuw medicijn ontwikkelt, krijgt hij daarvoor een aantal jaar een patent. Dat is het alleenrecht van de fabrikant om het medicijn te maken en te verkopen. Als het patent verlopen is, mogen andere bedrijven de werkzame stof ook op de markt brengen. Die productie is eenvoudiger, omdat de werkzame stof al is ontwikkeld. Dit is de reden dat merkloze medicijnen vaak goedkoper zijn dan het merkmedicijnen. De werkzame stof en de kwaliteit van de medicijnen zijn hetzelfde.
Voordat medicijnen worden toegelaten op de markt, beoordeelt de overheid of ze goed en veilig zijn. De minister bepaalt welke werkzame stoffen vergoed worden.
Vervolgens bepaalt uw zorgverzekeraar welk merk of welke fabrikant u vergoed krijgt (voorkeursbeleid of preferentiebeleid).
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het dure originele merkmedicijn nog vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Er moet dan sprake zijn van een aangetoonde allergie of intolerantie voor hulpstoffen van het merkloze medicijn.
Voor alle duidelijkheid: uw arts bepaalt welke werkzame stof u nodig heeft, maar uw zorgverzekeraar bepaalt welk merk of welke fabrikant vergoed wordt.

Vragen?

Voor vragen over uw medicijnen en/of de prijzen daarvan kunt u altijd langskomen in de apotheek. E-mailen of bellen kan natuurlijk ook.
Voor meer actuele informatie over prijzen en vergoedingen van medicijnen kunt u ook terecht op: http://www.medicijnkosten.nl. Op deze website kunt u zien:
– of een geneesmiddel vergoed wordt en wat de materiaalkosten zijn
– of er eventueel extra voorwaarden gelden voor de vergoeding
– of u zelf moet bijbetalen
– of er een vervangend geneesmiddel bestaat dat wel helemaal vergoed wordt.