Medicijnprijzen en vergoedingen – Apotheek Copenhaege – Vlaardingen

Apotheek Copenhaege

Kopenhagenlaan 5 3137 NP Vlaardingen Tel:010-4740800

Medicijnprijzen en vergoedingen

2023

Door o.a. de vergrijzing en de introductie van nieuwe dure medicijnen nemen de kosten van de gezondheidszorg in Nederland ieder jaar weer toe. Daarom zoeken overheid en zorgverzekeraars steeds opnieuw naar manieren om die kosten niet te snel te laten stijgen.
Dit heeft de laatste jaren ook in de apotheek gezorgd voor verschillende veranderingen als het gaat om prijzen en vergoedingen van genees- en hulpmiddelen.
Omdat wij hebben gemerkt dat hier vaak vragen over zijn, willen wij u in onderstaand overzicht wat meer informatie geven.

De prijs van een geneesmiddel

De prijs van een geneesmiddel is opgebouwd uit verschillende componenten:
• De materiaalkosten. Dit zijn de kosten van het medicijn zelf. Deze kosten worden iedere maand landelijk vastgesteld en zijn overal in Nederland hetzelfde.
• Het aflevertarief voor de apotheek. Voor het werk dat in de apotheek gedaan wordt (o.a. het klaarmaken van uw medicijnen en het uitvoeren van belangrijke controles) krijgt de apotheek per medicijn een vaste vergoeding. Deze vergoeding wordt door uw zorgverzekeraar vastgesteld en kan bij iedere zorgverzekeraar anders zijn. Bij de meeste zorgverzekeraars ligt dit bedrag rond de 7 euro per medicijn per aflevering.
Wanneer u voor de allereerste keer een medicijn krijgt dan is dit bedrag hoger, ongeveer 12 tot 15 euro. Bij een zogenaamde ‘eerste verstrekking’ is de apotheek namelijk wettelijk verplicht extra informatie over het medicijn te geven (het ‘begeleidingsgesprek’). U dient geïnformeerd te worden over de werking en eventuele bijwerkingen. Het gebruik moet toegelicht worden en er moet een bijsluiter meegegeven worden. Omdat de apotheek wettelijk verplicht is deze informatie te geven is het niet mogelijk om deze informatie te weigeren.
• De BTW. Voor medicijnen geldt een BTW van 9%.
• De clawback-korting. De prijs van ieder medicijn wordt verminderd met een vaste korting van 4 tot 6% met een maximum van 5 tot 7 euro (afhankelijk van uw zorgverzekeraar). Deze korting is bedoeld als compensatie voor de kortingen die apotheken ontvangen bij de inkoop van medicijnen.

De prijs op het etiket

Het bedrag dat vermeld staat op het etiket van uw geneesmiddel, is het bedrag dat onze apotheek declareert bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar controleert altijd of deze declaratieprijs juist is.
Maar omdat iedere zorgverzekeraar andere aflevertarieven en kortingen hanteert en omdat sommige zorgverzekeraars alleen de goedkoopste variant van een geneesmiddel vergoeden, komt het regelmatig voor dat dit bedrag door uw zorgverzekeraar wordt aangepast. Sommige apotheken hebben daarom besloten om geen prijs op het etiket te vermelden.
Omdat wij het toch belangrijk vinden om u te informeren over de kosten van medicijnen hebben wij besloten de declaratieprijs op het etiket te laten staan. U kunt dit beschouwen als een richtprijs. Uw zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk wat de exacte prijs van het geneesmiddel moet zijn.

Het ‘eigen risico’

Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent voor 2023 dat u de eerste 385 euro aan zorg uit het basispakket zelf betaalt. De kosten van de huisarts vallen hier niet onder, maar de kosten van medicijnen wel.
Omdat wij als apotheek niet weten wanneer het eigen risico volledig betaald is (iemand kan immers bij verschillende zorgverleners geweest zijn), wordt het eigen risico door uw zorgverzekeraar in rekening gebracht, en dus niet door de apotheek.

Het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar

De prijs op het etiket van uw geneesmiddel(doosje) is een totaalprijs. Op de overzichten van uw zorgverzekeraar wordt deze totaalprijs meestal gesplitst in:
– De materiaalkosten.
– Het aflevertarief (eventueel met begeleidingsgesprek) voor de apotheek.
Per medicijn staan er dus twee tarieven genoemd. Op deze manier wil uw zorgverzekeraar de geneesmiddelkosten meer inzichtelijk maken.

Vergoeding merkgeneesmiddelen

Als een fabrikant een nieuw geneesmiddel ontwikkelt, krijgt hij daarvoor een aantal jaar een patent. Dat is het alleenrecht van de fabrikant om het medicijn te maken en te verkopen. Als het patent verlopen is, mogen andere bedrijven de werkzame stof ook op de markt brengen. Die productie is eenvoudiger, omdat de werkzame stof al is ontwikkeld. Dit is de reden dat merkloze geneesmiddelen vaak veel goedkoper zijn dan het merkgeneesmiddel. De werkzame stof en de kwaliteit van de geneesmiddelen zijn hetzelfde.
Voordat medicijnen worden toegelaten op de markt, beoordeelt de overheid of ze goed en veilig zijn. De minister bepaalt welke werkzame stoffen vergoed worden.
Vervolgens bepaalt uw zorgverzekeraar welk merk of welke fabrikant u vergoed krijgt (voorkeursbeleid of preferentiebeleid). Sommige zorgverzekeraars laten de keus van merk of fabrikant aan de apotheker over.
In alle gevallen geldt dat alleen in uitzonderlijke gevallen het dure originele merkmedicijn nog vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Er moet dan sprake zijn van een aangetoonde allergie of intolerantie voor hulpstoffen van het merkloze medicijn.
Voor alle duidelijkheid: uw arts bepaalt welke werkzame stof u nodig heeft, maar uw zorgverzekeraar bepaalt welk merk of welke fabrikant vergoed wordt.
In de apotheek kunnen wij u meer informatie geven over de regels die voor uw zorgverzekeraar gelden.

Vragen?

Voor vragen over uw medicijnen en/of de prijzen daarvan kunt u altijd langskomen in de apotheek. E-mailen of bellen kan natuurlijk ook. Onze gegevens staan hieronder vermeld.
Voor meer actuele informatie over prijzen en vergoedingen van medicijnen kunt u ook terecht op: www.medicijnkosten.nl. Op deze website kunt u zien:
– of een geneesmiddel vergoed wordt en wat de prijs is
– of er eventueel extra voorwaarden gelden voor de vergoeding
– of u zelf moet bijbetalen
– of er een vervangend geneesmiddel bestaat dat wel helemaal wordt vergoed.